Εθελοντική Εργασία στο Θέατρο “Ελληνικοί Χοροί – “Δόρα Στράτου”

Εθελοντική Εργασία στο Θέατρο “Ελληνικοί Χοροί – “Δόρα Στράτου”

Εκ μέρους:
Αδαμαντίας Αγγελή.


“Το Θέατρο “Ελληνικοί Χοροί – “Δόρα Στράτου” αναζητά τελειόφοιτο ή απόφοιτο Βιβλιοθηκονομίας για εθελοντική εργασία:

Καταγραφή της βιβλιοθήκης του Θεάτρου, ειδικευμένης στο χορό και παρεμφερή θέματα, καθώς και των άλλων αρχείων και συλλογών.”

Πληροφορίες: Αδαμαντία Αγγελή, τηλ. 210 324 4395 | Ελληνικοί Χοροί “Δόρα Στράτου”, Σχολείου 8, Πλάκα, Αθήνα,

Ιστοσελίδα: www.grdance.org
Mail: mail@grdance.org