Εθελοντική Εργασία στο Θέατρο «Ελληνικοί Χοροί – «Δόρα Στράτου»

Εθελοντική Εργασία στο Θέατρο «Ελληνικοί Χοροί – «Δόρα Στράτου»

Εκ μέρους:
Αδαμαντίας Αγγελή.


«Το Θέατρο «Ελληνικοί Χοροί – «Δόρα Στράτου» αναζητά τελειόφοιτο ή απόφοιτο Βιβλιοθηκονομίας για εθελοντική εργασία:

Καταγραφή της βιβλιοθήκης του Θεάτρου, ειδικευμένης στο χορό και παρεμφερή θέματα, καθώς και των άλλων αρχείων και συλλογών.»

Πληροφορίες: Αδαμαντία Αγγελή, τηλ. 210 324 4395 | Ελληνικοί Χοροί «Δόρα Στράτου», Σχολείου 8, Πλάκα, Αθήνα,

Ιστοσελίδα: www.grdance.org
Mail: mail@grdance.org