2η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/Placement για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

2η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/Placement για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 1/3/2019 έως 31/8/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, www.uniwa.gr  και συγκεκριμένα εδώ.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας δεν θα γίνουν δεκτές.

Περίοδος υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές από την Πέμπτη 1/11/2018 έως και την Παρασκευή 30/11/2018.

Δείτε την προκήρυξη σε pdf