Προκήρυξη θέσης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών, Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο

Προκήρυξη θέσης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών, Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο

Αγαπητοί φοιτητές,
Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αρχειοθηκονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Traineeship.
Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2018 και να έχει διάρκεια από 4 έως 12 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών ηλεκτρονικά (edubru.mail@gmail.com) προκειμένου να λάβουν την Επιστολή Αποδοχής τους. Στη συνέχεια χρειάζεται να απευθυνθούν στο Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου τους προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησής τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Traineeship.

Ανακοίνωση σε pdf