Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει σε βιβλιοθηκονόμο, με σύµβαση ανάθεσης έργου, την εκτέλεση του κατωτέρου αντικειμένου:
Απογραφή-καταλογογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση των βιβλίων που ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύματος (περιοχή Αθήνα).

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Άριστη γνώση αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών
  • Πολύ καλή γνώση βιβλιογραφικών πηγών, περιγραφικών προτύπων καταλογογράφησης, θεματικών θησαυρών και σχημάτων ταξινόμησης
  • Διετής εργασιακή εμπειρία σε βιβλιοθήκη ή σχετική υπηρεσία
  • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας

Παρακαλούμε όπως αποσταλούν τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων στη διεύθυνση : info@goulandris.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Αλεξάνδρα Παπακωστοπούλου
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Π. Αραβαντινού 6
106 74 Αθήνα

Τηλ.: 2107252896
Fax: 2107235467
E-mail: info@goulandris.gr
Site: www.goulandris.gr / www.moca-andros.gr