Θέση εργασίας στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Goethe της Αθήνας

Θέση εργασίας στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Goethe της Αθήνας

Υπάλληλος Τομέα Πληροφόρησης & Bιβλιοθήκης

Η θέση χρειάζεται γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ueb/kar.html