Απολογισμός Ημερίδας

Απολογισμός Ημερίδας

Με επιτυχία και αξιοσημείωτη συμμετοχή του κοινού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο: «Το νέο δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία». Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έλαβε χώρα την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, ώρα 18.30 μ.μ. στο Συνεδριακό κέντρο “Περικλής Λύτρας” Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω και διαδικτυακά, μέσα από το κανάλι του Πανεπιστημίου στο Youtube.

Η Ημερίδα προσέφερε μία πρώτη επιστημονική επισκόπηση της εκτεταμένης μεταρρύθμισης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας που έλαβε χώρα τον περασμένο Νοέμβριο, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/790 διά του Ν. 4996/2022, η οποία έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και επιδρά σημαντικά στη λειτουργία Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων. Εντάσσεται στην επιδίωξη του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ να συμβάλλει ενεργά στο δημόσιο επιστημονικό διάλογο και στη διαρκή επιμόρφωση των επαγγελματιών των επιστημών της πληροφορίας.

Οι εργασίες της Ημερίδας ξεκίνησαν με χαιρετισμό του Γ. Γιαννακόπουλου, Καθηγητή και Προέδρου Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύνδεση της Ημερίδας με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος και με την έκφραση εξωστρέφειας και συμμετοχής του Τμήματος στα τεκταινόμενα της πολιτιστικής – και όχι μόνο – πληροφόρησης και διαχείρισης.

Οι εργασίες της Ημερίδας συνεχίστηκαν με την ενότητα εισηγήσεων, υπό την προεδρία του κ. Γιαννακόπουλου. Αρχικώς, ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αν. Κοσμήτορας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, με την εισήγησή του «Επόψεις του θεσμού των εκτός εμπορίου έργων», παρουσίασε το θεσμό των εκτός εμπορίου έργου σε αντιπαραβολή με το θεσμό των ορφανών έργων, προσφέροντας παράλληλα και μία εισαγωγή στην έννοια των Ιδρυμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Στη συνέχεια, η κ. Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την εισήγησή της «Η περιφρούρηση του δημοσίου τομέα κατά τη δημιουργία αντιγράφων έργων εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα», παρουσίασε τον τρόπο ενσωμάτωσης του άρθρου 14 της Οδηγίας 2019/790 στην ελληνική έννομη τάξη, προσδίδοντας έμφαση στην επιφύλαξη που προβλέπει ο ελληνικός νόμος υπέρ του νόμου προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, εν σχέσει με τις απεικονίσεις μνημείων.

Ακολούθησε η  εισήγηση της κ. Μαρίας-Δάφνης Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρου, Αν. Διευθύντριας ΟΠΙ με τίτλο «Η νέα εξαίρεση για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων», διά της οποίας αναπτύχθηκαν διεξοδικά οι πρόνοιες της νέας εξαίρεσης καθώς και το υπόβαθρο υιοθέτησής τους.

Το μέρος των εισηγήσεων ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Θεόδωρου Χίου, Δ.Ν., Δικηγόρου και Επιστημονικού Συνεργάτη του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Η νέα εξαίρεση για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (άρ. 22Α Ν. 2121/1993)», με την οποία παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της νέας διάταξης και επιχειρήθηκε η ερμηνευτική αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών της.

Ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις από το κοινό.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη νομική ρύθμιση του δικαιώματος δημοσίου δανεισμού, υπό την προεδρία του Μιχαήλ-Θεόδωρου Μαρίνου, Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΔΠΘ και με συμμετέχοντες τους κ.κ. Κωνσταντίνο Δαρδανό, εκδότη (εκδόσεις Gutenberg) και Αντιπρόεδρο της ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ, Γιώργο Καραζάνο, Δικηγόρο – Νομικό Σύμβουλο ΟΣΔΕΛ, Νικόλαο Μήτρου, Καθηγητή Σ.Η.Μ.Μ.Υ.  Ε.Μ.Π. και πρ. Πρόεδρο ΣΕΑΒ και Σαράντο Καπιδάκη, Καθηγητή Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Αν. μέλος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, οι οποίοι εισέφεραν στο διάλογο θέσεις και επιχειρήματα που αντανακλούν ανησυχίες, στόχους και προκλήσεις των εμπλεκομένων μέρων στο πεδίο του δημοσίου δανεισμού.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους εκλεκτούς προεδρεύοντες, εισηγητές και ομιλητές για τη συμμετοχή τους, στο προσωπικό του Τμήματος και του Πανεπιστημίου που συνέβαλε επιστημονικά, οργανωτικά και τεχνικά στην υλοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και στο κοινό, αποτελούμενο, μεταξύ άλλων, από Αρχειονόμους, Βιβλιοθηκονόμους, Επιστήμονες της Πληροφόρησης και φοιτητές, για την παρουσία και συμμετοχή.

Η βιντεοσκόπηση των εργασιών της Ημερίδας είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=mM2xUdstnDE.