Συμβουλές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των fake news, από τις ερευνητικές ομάδες του ΠαΔΑ που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Συμβουλές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των fake news, από τις ερευνητικές ομάδες του ΠαΔΑ που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Με αφορμή την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα των κοινωνικών δικτύων, για την ενημέρωσή μας σχετικά με τους κινδύνους για παραπληροφόρηση, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται, ειδικά σε περιπτώσεις όπου σοβαρά θέματα όπως η πανδημία του Covid-19 μας απασχολούν, το ΠαΔΑ έχει ενεργή συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των fake news, συμμετέχοντας σε τρία ερευνητικά έργα.

Ειδικότερα, ερευνητικές ομάδες από το Πανεπιστήμιό μας υλοποιούν τα έργα:

  1. EUNOMIA (H2020), με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξή νέων, ασφαλών, αξιόπιστων κατανεμημένων και προσανατολισμένων στις ανάγκες των χρηστών για αξιόπιστη πληροφόρηση κοινωνικά δίκτυα. (https://eunomia.social )
  2. EDUCABILITY (ERASMUS+), με αντικείμενο τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος ανοιχτής πρόσβασης στα Μέσα και την Πληροφοριακή Παιδεία, μία νέο-ανερχόμενη παιδεία που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των “δεξιοτήτων του 21ου αιώνα” στις δημοκρατικές κοινωνίες, καθώς αφορά στην κατανόηση των λειτουργιών των μέσων ενημέρωσης και άλλων παρόχων πληροφοριών, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, εκδότες και διαδίκτυο, αλλά και στην κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου όλων των μέσων και παρόχων, προκειμένου τα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις τόσο ως καταναλωτές όσο και ως παραγωγοί πληροφοριών. (https://educability.cut.ac.cy/ )
  3. «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων… – Ποινική και εγκληματολογική αντιμετώπιση των hoaxes» (ΕΛΙΔΕΚ και ΓΓΕΚ), με αντικείμενο την ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φαινομένου της διασποράς ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (www.fakenewscrime.gr).

Οι ερευνητικές ομάδες από τα τρία αυτά έργα, έχουν συντονίσει τις ενέργειές τους, ώστε λειτουργώντας συνεργατικά και συμπληρωματικά, να παρουσιάσουν 5 απλά βήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να περιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της παραπληροφόρησης και των fake news. Το συνημμένο έγγραφο παρουσιάζει σε μορφή Infographic, τα 5 αυτά βήματα, ελπίζοντας ότι θα αποτελέσουν μία χρήσιμη βοήθεια για όλους μας.

Χαράλαμπος Ζ. Πατρικάκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου EUNOMIA)

Δημήτριος Κουής  (Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου EDUCABILITY)

Φώτης Σπυρόπουλος (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων… – Ποινική και εγκληματολογική αντιμετώπιση των hoaxes»