Ανοικτές Διαλέξεις/Συζητήσεις «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα» στο ΕΚΤ

Ανοικτές Διαλέξεις/Συζητήσεις «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα» στο ΕΚΤ

Μια νέα σειρά Ανοικτών Διαλέξεων-Συζητήσεων θα ξεκινήσει στις 6 Φεβρουαρίου στο ΕΚΤ και θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου, με θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα» και με στόχο την ανάδειξη της προβληματικής που σχετίζεται με τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα Νέα Μέσα (New Media) και την τεκμηρίωση.

Ανοικτές ΔιαλέξειςΣυζητήσεις Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα στο ΕΚΤKαθημερινά παράγεται και σωρεύεται, από οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Ο μετασχηματισμός αυτών των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) σε χρήσιμη και έγκυρη τεκμηρίωση κατέχει κομβικό ρόλο στη σημερινή Κοινωνία Της Γνώσης. To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί τον θεσμικά υπεύθυνο φορέα που παρακολουθεί και υποστηρίζει τον εν λόγω μετασχηματισμό, προχωρώντας στη διάχυση και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας και την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων.

Επιπροσθέτως, η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και των Νέων Μέσων έχει ως απότοκο τη δημιουργία Μεγάλων Δεδομένων από τους χρήστες των συγκεκριμένων τεχνολογιών, κάτι πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη ιστορία. Η σωστή χρήση αυτών των δεδομένων είναι ένα από τα πολλά θέματα που εγείρονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τις σύγχρονες κοινωνίες.

Τέσσερις διακεκριμένοι ομιλητές, προερχόμενοι από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αλλά και τις θετικές επιστήμες, θα μιλήσουν για το θέμα, ο καθένας από την οπτική του, σε 4 δίωρες διαλέξεις – συζητήσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι ομιλητές έχουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και τεκμηρίωση μεγάλων δεδομένων και έχουν επιλεγεί με βάση τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο σε πρωτοπόρα συναφή εγχειρήματα.

Δείτε περισσότερα