Πτυχιακή εργασία

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Πτυχιακή εργασία
ΠΤΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 360 12