Συμμετοχή στο 85ο Συνέδριο της IFLA στην Αθήνα

Συμμετοχή στο 85ο Συνέδριο της IFLA στην Αθήνα

Το 85ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών στην Αθήνα (IFLA WLIC 2019 Athens) είναι γεγονός και θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μεταξύ 24-30 Αυγούστου 2019.

Καλούμε τις/τους συναδέλφους να αξιοποιήσετε τη μοναδική ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτήν τη διεθνή συνάντηση των βιβλιοθηκών επιλέγοντας μεταξύ πολλών εναλλακτικών, όπως:

 • Υποβολή εισήγησης στις προσκλήσεις τόσο του κυρίως συνεδρίου όσο και των satellite meetings που θα γίνουν στην Ελλάδα. Οι θεματικές πολλές, οι απόψεις ποικίλες, η εμπειρία τεράστια.
 • Παρουσίαση της βιβλιοθήκης σας στο Libraries Boulevard.
 • Εγγραφή για συμμετοχή στο Συνέδριο.
 • Αποστολή ειδήσεων για τη βιβλιοθήκη σας στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΕΠ και στο newsletter του συνεδρίου που διαβάζεται από χιλιάδες επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο (στο IFLAwlic2019.press.promotion@gmail.com ).
 • Εγγραφή μέλους στην ΕΕΒΕΠ και στην IFLA.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο συνέδριο

 • Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
 • Ανταλλαγή ιδεών και απόψεων
 • Εντοπισμός των μελλοντικών διεθνών τάσεων που επηρεάζουν το έργο των βιβλιοθηκών
 • Αποτίμηση των υπηρεσιών, σε σύγκριση με τις διεθνείς ορθές πρακτικές
 • Επικοινωνία με τη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα
 • Συμβολή στην προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη

 

Οφέλη από την εγγραφή στην ΕΕΒΕΠ

 • Έκπτωση στο συνέδριο της IFLA 2019, για τα μέλη της ΕΕΒΕΠ,
 • Χορηγία της συμμετοχής στο συνέδριο, μέσω δωρεών τις οποίες έχει εξασφαλίσει η ΕΕΒΕΠ για τα μέλη της
 • Επικοινωνία με τις/τους επαγγελματίες στη χώρα
 • Διαμόρφωση της εθνικής επαγγελματικής ατζέντας
 • Συμμετοχή στα επαγγελματικά θέματα του κλάδου
 • Αξιολόγηση της καθημερινότητας της βιβλιοθήκης σε σύγκριση με τις ομοειδείς της
 • Συμμετοχή στα διεθνή φόρα, όπως IFLA, EBLIDA, NAPLE

Περισσότερες πληροφορίες http://www.eebep.gr/γινε-μελοσ/

 

Οφέλη από την εγγραφή στην IFLA

 • Οικοδόμηση διεθνών επαγγελματικών δικτύων
 • Δωρεάν παραλαβή της ετήσιας αναφοράς πεπραγμένων, του περιοδικού και εκπτώσεις στις εκδόσεις της IFLA
 • Διαμόρφωση της διεθνούς επαγγελματικής ατζέντας
 • Συμμετοχή στις επαγγελματικές ενότητες
 • 25% έκπτωση στα ετήσια συνέδρια
 • Αξιολόγηση της καθημερινότητας της βιβλιοθήκης σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα και την αρωγή που δίνεται
 • Συμβολή στον επαγγελματικό τομέα σε διεθνές επίπεδο

 

Περισσότερες πληροφορίες για

 

Η επιτροπή Τύπου και Προβολής του 85ου Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA

(IFLA WLIC 2019 Athens Press and Promotion Team)