Παράταση αιτήσεων για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Παράταση αιτήσεων για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 παρατείνεται μέχρι τις 12-04-2024.
Η αίτηση  ανάθεσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος