ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν  δηλώσει το μάθημα  «Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής» χωρίς να έχουν περάσει τα μαθήματα «Αρχειονομία» ΚΑΙ  «Διαχείριση Ιστορικών Αρχείων»  θα  πρέπει να διορθώσουν τη δήλωση τους  καταργώντας τα «Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής» διότι δε θα μπορούν να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις τους.