Ανακοίνωση για τα μαθήματα και την εξεταστική (Χειμερινή Περίοδος 2023-2024)

Ανακοίνωση για τα μαθήματα και την εξεταστική (Χειμερινή Περίοδος 2023-2024)

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες

 Με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ίδρυμά μας και με βάση τις αποφάσεις της Συγκλήτου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Η εξεταστική περίοδος μετατίθεται κατά μια εβδομάδα και συγκεκριμένα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024. Όταν δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση των εξετάσεων δια ζώσης, αυτή θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (μέσω Microsoft Teams). Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος το απόγευμα της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου. Μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες που θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε πιστά για να μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις.
  • Στις επόμενες ημέρες, και ιδιαίτερα την εβδομάδα από 5 ως και 9 Φεβρουαρίου 2024, θα πραγματοποιούνται διαδικτυακές συναντήσεις με τους διδάσκοντες με σκοπό την ολοκλήρωση της ύλης και την προετοιμασία για τις εξετάσεις.
  • Για τον τρόπο διεξαγωγής των διαλέξεων και των εξετάσεων από απόσταση, θα αναμένετε σχετική ενημέρωση από τους διδάσκοντες. Παρακαλούμε μην απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος.
    Ο Πρόεδρος του Τμήματος
    Δημήτριος Κουής