Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019 – 2020

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019 – 2020

Δημοσιεύθηκε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δείτε το πλήρες πρακτικό της συνεδρίασης εδώ.

Τα χρονοδιαγράμματα για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο έχουν ως εξής:

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020
– Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019
– Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 (13 εβδομάδες)
– Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 έως Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 (1 εβδομάδα)
– Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
– Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 (3 εβδομάδες)

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου :
– 28 Οκτωβρίου 2019 (Εθνική Επέτειος),
– 17 Νοεμβρίου 2019,
– 23 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020 (Διακοπές Χριστουγέννων),
– 6 Ιανουαρίου 2020 (Θεοφάνεια) και
– 30 Ιανουαρίου 2020 (Τριών Ιεραρχών)


Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020
 -Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
 -Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (13 εβδομάδες)
 -Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 (1 εβδομάδα)
 -Έναρξη εξετάσεων Α ́ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020
 -Λήξη εξετάσεων Α ́ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020
 -Έναρξη εξετάσεων Β ́ περιόδου εαρινού εξαμήνου Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
 -Λήξη εξετάσεων Β ́ περιόδου εαρινού εξαμήνου Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου :
– 2 Μαρτίου 2020 (Καθ. Δευτέρα),
– 25 Μαρτίου 2020 (Εθνική Επέτειος),
– 13 Απριλίου 2020 – 24 Απριλίου 2020 (Διακοπές Πάσχα),
– 1 Μαΐου 2020 (Πρωτομαγιά) και
– 8 Ιουνίου 2020 (Αγ. Πνεύματος)