Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος