Στογιαννίδης Γιάννης

qode interactive strata

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ystoyannidis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 5385 268

Διεύθυνση Γραφείου

Κ6.002 (Πανεπιστημιούπολη 1)

Ο Γιάννης Στογιαννίδης είναι Ιστορικός. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στη διάρκεια των σπουδών του μέσω του προγράμματος Erasmus στο University of South Wales (Ηνωμένο Βασίλειο) ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ετήσιο κύκλο μαθημάτων και έλαβε το Bachelor (Hons) of Arts & Humanities. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικής ιστορίας και βιομηχανικής αρχαιολογίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν την κοινωνική ιστορία, την ιστορία των πόλεων και την αρχειονομία.

Ο Γιάννης Στογιαννίδης έχει εργαστεί σε έργα ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς και διαχείρισης αρχειακού υλικού (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Ιστορικό Αρχείο Δ.Ε.Η.). Ασχολείται συστηματικά με την αρχειονομία και παρεμβαίνει για τη διάσωση μεγάλων και μικρών αρχειακών συνόλων. Ενδιαφέρεται και εργάζεται για την εδραίωση μίας νέας αντίληψης για τα αρχεία και τη διαχείρισή τους. Συνεργάζεται με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων πληροφόρησης από το 2017, όπου εκπονεί από το 2019 τη μεταδιδακτορική έρευνα του για τις διεθνείς τάσεις της αρχειονομίας. Παράλληλα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την οργάνωση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου του.

Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας: Η αρχειονομία ως ακαδημαϊκό αντικείμενο
(Postdoctoral Research: The configuration of archival science. An overview)

Το μεταδιδακτορικό πρόγραμμα για τις ακαδημαϊκές διαδρομές της αρχειονομίας παρακολουθεί τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί διεθνώς (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ωκεανία). Στοιχεία για προγράμματα μαθημάτων και άσκησης, μεταπτυχιακές έρευνες και ερευνητικά προγράμματα συγκεντρώνονται. Θα γίνει προσπάθεια να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότερες και πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις.

Οι ερευνητικές αναζητήσεις μου περιλαμβάνουν τις διεπιστημονικές τάσεις της αρχειονομίας, την επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας, τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας όπως και τη συμβολή παραδοσιακών αντικειμένων και προβληματικών της αρχειονομίας στην κατάρτιση των νέων επαγγελματιών.

Επομένως, στους στόχους του προγράμματος εντάσσονται η αποτύπωση των ιστορικών διαδρομών της αρχειονομίας, η κατανόηση των διεπιστημονικών δεσμών της με άλλα πεδία, η συγκέντρωση στοιχείων για τη σύνθεση ενός χάρτη της αρχειονομικής εκπαίδευσης και οι σχέσεις, που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην αγορά εργασίας των αρχειονόμων.