Υποψήφιοι διδάκτορες

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες :

 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Ιωάννης Δρίβας Στρατηγική Διαχείριση Ψηφιακών Μεθόδων Προώθησης στηριζόμενες σε Πληροφοριακά Συστήματα Αποφάσεων. Εφαρμογή σε Οργανισμούς Πληροφόρησης. Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος 24/28.11.2018