Υποψήφιοι διδάκτορες

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες:

 

 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Ιωάννης Δρίβας Στρατηγική Διαχείριση Ψηφιακών Μεθόδων Προώθησης στηριζόμενες σε Πληροφοριακά Συστήματα Αποφάσεων. Εφαρμογή σε Οργανισμούς Πληροφόρησης. Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος 24 / 28.11.2018
Νικόλαος Καρεκλάς Προηγμένες μέθοδοι & τεχνολογίες διαχείρισης ενεργών αρχείων Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος 17 / 17.7.2019
Διονύσης Κόκκινος Στρατηγικός σχεδιασμός για τον περιορισμό της λογοκλοπής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης 1 / 9.1.2020
Φωτεινή Ευθυμίου Μέσα και Πληροφοριακή Παιδεία: Μοντελοποίηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ολιστικής προσέγγισης Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κουής 1 / 9.1.2020