Διοίκηση

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Γιαννακόπουλος
Αν. Πρόεδρος: Καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
Διευθυντής Τομέα Μαθημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνολογιών Πληροφόρησης: Καθηγητής Σπύρος Ζερβός
Διευθυντής Τομέα Μαθημάτων Επιστημών της Πληροφόρησης: Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης