Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος

Ανακοίνωση για τις υποψηφιότητες

Ανακήρυξη υποψηφίων

Ορισμός εκλογικού τμήματος για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας

Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας